0,00 € | 0ks
Elektronický obchodPrešovskej univerzity

Knižné publikácie

Zoradiť:
Zobraziť:
Štefan Pružinský - Evanjelium podľa Lukáša 3/1
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Monografia - komentár na Evanjelium podľa Lukáša obsahuje úvod do tohto Evanjelia a výklad na kapitoly 1 - 12.

11,30€
Ján Zozuľak - Filozofia, teológia, jazyk
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Monografia, cieľom ktorej je poskytnúť metodologický návod na skúmanie vzťahu filozofie, teológie a jazyka vychádzajúc z hlbšieho zamyslenia sa nad otázkou nestvorenej a stvorenej skutočnosti.

4,80€
Milan Gerka, Štefan Pružinský - Cesta k Bohu
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Úvodné poznatky do štúdia biblického katechizmu, Starý Zákon, Nový Zákon.

2,00€
Lazar Mirkovič - Pravoslávna liturgika
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Autor verí, že toto dielo prispeje k rozšíreniu a prehĺbeniu duchovného rozhľadu tak poslucháčov PBF v oblasti liturgiky, ako aj všetkých, ktorí prejavujú osobný záujem o podrobné a dokonalé štúdium a objasnenie modlitieb, cirkevných piesní a obradov.

4,80€
arcibiskup Kryštof - Pravoslavný svět
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Monografia zaoberajúca sa dejinami patriarchátov a miestnych Cirkví. V českom jazyku.

3,40€
Štefan Pružinský - Byzantská teológia II. Doktrína
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Vysokoškolská učebnica sa zaoberá doktrinálnym byzantským učením a je rozdelená do kapitol, je určená študentom PbF, duchovným a katechétom, dobre poslúži aj vzdelanej verejnosti. Kapitoly: Božie stvorenie, človek, Isus Christos, Sv. Duch, Trojjediný Boh, teológia sviatostí, Eucharistia, Cirkev vo svete.

8,00€
Ján Husár - Kniha proroka Micheáša
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Monografia opisuje život sv. Micheáša, jeho účinkovanie a pôsobenie.

5,40€
Ján Jacoš - Homiletika
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Učebné texty, ktorých cieľom je hlbšie nazrieť do pokladu kazateľstva sv. Otcov 4. st. a analytickou metódou odkryť toto bohatstvo pre súčasných kazateľov. Určené pre študentov PBF PU a katechétov.

3,20€
Radivoj Jakovljevič - Jesajanischer Ebed Jahwe und der Sinn seines Leidens
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Jesajanischer Ebed Jahwe a zmysel jeho utrpenia. V nemeckom jazyku.

3,90€
Miroslav Župina - Kresťanská etika v dnešnej a zajtrajšej spoločnosti
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Monografia, ktorá pomôže širokému okruhu ľudí nájsť východiská v hľadaní správnych pohľadov na zložité spoločenské a etické problémy dneška.

2,60€
Michal Oleksa - Neklamte proti pravde
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Je zaujímavé sledovať autorove predpoklady k ekumenizmu, okrem iného. Uprednostňuje vzájomný vzťah dvoch a viacerých Cirkví, definuje vzťah pravoslávnej a gréckokatolíckej Cirkvi.

6,20€
Arcibiskup Pražský Dorotej - Putevoditeľ po Biblii
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Sprievodca Bibliou určený pre duchovných, katechétov a ostatnú širokú verejnosť v ruskom jazyku.

1,60€
Ján Zozuľák - Bioetika v dimenziách sociálnej práce
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Bioetika ako nová oblasť štúdia etiky sa objavila v posledných rokoch 20. storočia a súvisí s výskumom v oblasti biológie a medicíny. Usiluje sa o kritické vyhodnotenie dilem a o preskúmanie dôsledkov tohto nového výskumu v spoločnosti.

3,80€
Roman Juriga - Neznámy Balkán
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Cestopis, približuje náboženskú púť a cestu na sväté miesta spojenú s menami zakladateľov a učiteľov, ktorí sú a budú jedným z najdôležitejšich prejavov náboženského života veriacich všetkých náboženstiev.

0,40€
ThDr. Kryštof, biskup olomoucko-brnenský - Byzantologie I. -  Uvod a přehledné dějiny Byzantského státu
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Úvod do štúdia byzantologie a prehľadné dejiny byzantského štátu v 5 obdobiach. V českom jazyku.

2,60€
Václav Ježek - Byzantská paideia, vzdělání v  Byzancii
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Dynamická vzdelávacia koncepcia, umožňuje plodný dialóg medzi ideálmi a poznávaním, pričom sa zakladá na skúsenosti. Tak ako v antickej tradícii i v Byzancii paidea pozdvihla človeka k vyšším cieľom nie v zmysle anonymného mysticizmu, ale v zmysle všestranného rozvoja človeka, čo pre neho znamená šťastnejší život. Český jazyk.

5,40€
Štefan Pružinský, Ján Husár - Biblické východiská sociálnej práce
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Vysokoškolská učebnica obsahuje syntézu hlavných princípov a východísk sociálnej práce obsiahnutých v učení Božieho Zákona.

2,00€
jeromonach Nikon - Život a askéza ctihodného otca, ktorý v sebe nosil Boha, Sergeja...
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Autor opisuje život a pôsobenie otca Sergeja, igumena radonežského. Životopis je určený pre pedagógov, teológov, študentov PBF PU a pre ďalšiu širokú verejnosť.

2,80€
Strana: 1 ... 4 5 6 7 8