0,00 € | 0ks
Elektronický obchodPrešovskej univerzity

Manažment

Zoradiť:
Zobraziť:
Z. Birknerová - Interpersonálne kompetencie manažéra v kontexte manažérskej praxe
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

V publikácii je pozornosť venovaná postupne konkrétnym interpersonálnym kompetenciám manažéra, a to sociálnej percepcii, komunikačným manažérskym zručnostiam, asertivite a asertívnej manažérskej komunikácii, schopnosti riešenia konfliktov a zvládania náročných situácií manažérmi. Tiež je pozornosť venovaná problematike konštruktu adaptability a jej psychometrickým vlastnostiam.

7,40€
M. Frankovský a kol. - Zvládanie náročných situácií v kontexte obchodného správania
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Cieľom publikácie je obohatenie poznania v oblasti zvládania náročných situácií obchodníkmi - tak na metodologickej úrovni, ako aj na úrovni rozvoja teórie. Zároveň je cieľom priniesť poznatky, ktoré umožnia zvýšiť efektívnosť zvládania týchto situácií v praxi.

6,20€
A. Eliašová, L. Hadašová, I. Fedurcová - Vybrané kapitoly zo zdravotníckeho manažmentu
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Publikácia je určená predovšetkým poslucháčom nelekárskych odborov, ale rovnako poslúži aj študentom iných škôl príbuzného zamerania. Jej napísaním sme sledovali hlavný cieľ - poskytnúť v čo najprehľadnejšej podobe základné informácie o manažmente v zdravotníctve.

12,90€
Ľ. Derňarová, S. Žultáková - Manažérska komunikácia pre nelekárske profesie v praxi
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Posledné 4 kusy v predaji. Manažérska komunikácia je typ sociálnej komunikácie, prebiehajúcej v internom a čiastočne i externom prostredí danej organizácie, podniku, či zdravotníckeho zariadenia. Obsahovo je zameraná na zaistenie fungovania organizácie na podporu plnenia a dosahovania vytýčených cieľov. Súčasťou publikácie je aj CD.

32,00€