0,00 € | 0ks
Elektronický obchodPrešovskej univerzity

Manažment

Zoradiť:
Zobraziť:
Z. Birknerová a kol. - Obchodné správanie v kontexte neurolingvistického programovania
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

V oblasti obchodného správania sa využíva nástroj neurolingvistické programovanie (NLP). Popisovaná problematika môže prispieť k zlepšovaniu preferencií reprezentačného typu v oblasti NLP, zvyšovať predaj a posunúť tak obchodné a predajné zručnosti obchodníka k úspechu.

3,00€
Z. Birknerová a kol. - Spotrebiteľské správanie a vybrané atribúty neuromarketingu
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Spotrebiteľské správanie v sebe zahŕňa výber, kúpu a využívanie výrobkov, služieb, nápadov alebo skúseností na uspokojovanie potrieb a želaní spotrebiteľa. V rámci realizovaného výskumu sme preto pozornosť venovali tvorbe dotazníka zameraného na preferencie typov spotrebiteľov. Výskumné výsledky preukázali nové zistenia v oblasti jednotlivých typov spotrebiteľa v neuromarketingu v kontexte rodu a osobnostných charakteristík.

3,10€
I. Ondrijová, T. Petho, A. Tomková - Spotrebiteľské správanie v kontexte socio-demografických charakteristík
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Predkladaná monografia mapuje súčasné poznatky z oblasti psychológie obchodu a spotrebiteľského správania. Digitálna revolúcia spôsobila v obchode niekoľko prudkých zmien.

3,60€
Z. Birknerová, J. Kovaľová - Posudzovanie obchodného správania predajcov zákazníkmi
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Cieľom monografie je priblížiť jednotlivé formy obchodného správania vo všeobecnosti a následne s aplikáciou na prostredie obchodu pri interakcii predajcov so zákazníkmi. V nadväznosti na cieľ monografie je pozornosť venovaná typickým znakom, vlastnostiam, tendenciám a prejavom správania predajcov a zákazníkov, teda ich typológii a osobnostným charakteristikám.

7,50€
A. Eliašová, L. Hadašová, I. Fedurcová - Teória a prax v manažmente
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Zdravotníctvo predstavuje špecifickú oblasť pre manažéra. Je to priestor, v ktorom sa stretáva prirodzená ľudská túžba po zdraví a nesmrteľnosti s exaktným svetom ekonómie. Manažovanie zdravotnej starostlivosti je náročný proces vyžadujúci si vedomosti z teórie a praxe manažmentu vo všeobecnosti, osobné, dlhoročné skúsenosti z každodennej práce získané riešením problematických úloh, zabezpečenie prevádzky oddelení, vedenie i kontrolu zamestnancov. Jedným zo základných predpokladov manažéra je schopnosť riešiť problém, vedieť kriticky zhodnotiť situáciu a vydať záväzný pokyn pre podriadených zamestnancov.

13,30€
Z. Birknerová - Interpersonálne kompetencie manažéra v kontexte manažérskej praxe
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

V publikácii je pozornosť venovaná postupne konkrétnym interpersonálnym kompetenciám manažéra, a to sociálnej percepcii, komunikačným manažérskym zručnostiam, asertivite a asertívnej manažérskej komunikácii, schopnosti riešenia konfliktov a zvládania náročných situácií manažérmi. Tiež je pozornosť venovaná problematike konštruktu adaptability a jej psychometrickým vlastnostiam.

7,40€
M. Frankovský a kol. - Zvládanie náročných situácií v kontexte obchodného správania
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Cieľom publikácie je obohatenie poznania v oblasti zvládania náročných situácií obchodníkmi - tak na metodologickej úrovni, ako aj na úrovni rozvoja teórie. Zároveň je cieľom priniesť poznatky, ktoré umožnia zvýšiť efektívnosť zvládania týchto situácií v praxi.

6,20€