0,00 € | 0ks
Elektronický obchodPrešovskej univerzity

Knižné publikácie

Zoradiť:
Zobraziť:
Pavel Aleš - Homiletika
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Náuka o kázaní, v roku 1993 spracoval protojerej Pavel O. Axman pre študentov olomouckého detašovaného pracoviska PBF PU sylabus z homiletiky ako vysokoškolský učebný text. V českom jazyku.

2,80€
Štefan Pružinský - Druhý a tretí list sv. apoštola Jána Teológa
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Monografia obsahuje kompletný historicko-kritický úvod a výklad druhého a tretieho všeobecného listu sv. apoštola a evanjelistu Jána. Je určená pre potreby študentov PBF, duchovných, katechétov ako aj pre verejnosť zaoberajúcu sa poznaním Svätého Písma.

4,40€
Pavel Aleš - Cirkevné dejiny III.
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Autorské prípravy k prednáškam zo všeobecných cirkevných dejín, ktorých témou je história vzťahov medzi kresťanským Východom a Západom od 4. storočia.

2,80€
Štefan Pružinský - Evanjelium podľa Matúša 1/2
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Monografia je určená pre potreby študentov PbF, duchovných, katechétov, ale aj pre širokú verejnosť, čo umožňuje jej jazyková jednoduchosť a cirkevno - patristické zamerania výkladu. Má rovnaký charakter ako komentár na Evanjelium podľa Matúša I.

10,90€
Štefan Pružinský - Prvý list sv. apoštola Jána Teológa
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Monografia obsahuje kompletný historicko-kritický úvod a výklad prvého všeobecného listu svätého apoštola a evanjelistu Jána. Je určená pre potreby študentov PBF, duchovných, katechétov, ako aj pre verejnosť zaoberajúcu sa poznaním Svätého Písma.

6,80€
Štefan Pružinský - Patrológia
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Vysokoškolská učebnica obsahuje aktuálny a detailný úvod do Patrológie, počiatky kresťanskej literatúry, kresťanskú literatúru pod apoštolským menom, cirkevnú literatúru doby apoštolských mužov a kresťanských apologétov.

2,00€
Ján Zozuľak - Ortodoxia a ortopraxia
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Monografia, pozostávajúca zo série článkov prof. ThDr. Jána Zozuľaka, PhD., ktoré boli publikované samostatne v rôznych zborníkoch, poukazujúca na niektoré aktuálne otázky súčasnej spoločnosti vo svetle pravoslávnej teológie.

3,50€
Sociálna a charitatívna služba
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Časopis pre vzdelávanie, teóriu a prax v sociálnej práci, ktorého cieľom je zabezpečiť aktuálne učebné materiály a odborné texty pre študentov, učiteľov a iných odborníkov v tejto oblasti a charitatívnej službe.

2,30€
Peter Kormaník - Pravoslávne dušpastierstvo I.
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Základy všeobecnej dušpastierskej služby. Úlohou pastierskeho bohoslovia ako náuky je skúmať, objavovať, odkrývať, prebúdzať a do života uvádzať základné princípy pastierskej služby, podané vo Sv. Písme, ustanovené sv. Cirkvou a podložené, posilnené a potvrdené dielami svätých Otcov, aby sa s nimi zoznámili kandidáti na pastiersku službu v Cirkvi a uspôsobili svoje intelektuálne i morálne schopnosti, možnosti, a sily k tomu, aby úspešne a dôstojne konali túto službu na slávu Božiu a spásu im zverených duší.

2,60€
Ján Šafin - Sofia v dejinách
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Monografia hovoriaca o fragmentoch z dejín učenia o Sofii, všeobecne povedané, v dvojakom zmysle: teologickom a morálno-praktickom, chápajúc pod týmto pomenovaním raz Božiu vlastnosť, inokedy ľudskú kvalitu, viacmenej darovanú zhora.

7,60€
Štefan Pružinský - Evanjelium podľa Lukáša 3/1
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Monografia - komentár na Evanjelium podľa Lukáša obsahuje úvod do tohto Evanjelia a výklad na kapitoly 1 - 12.

11,30€
Ján Zozuľak - Filozofia, teológia, jazyk
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Monografia, cieľom ktorej je poskytnúť metodologický návod na skúmanie vzťahu filozofie, teológie a jazyka vychádzajúc z hlbšieho zamyslenia sa nad otázkou nestvorenej a stvorenej skutočnosti.

4,80€
Milan Gerka, Štefan Pružinský - Cesta k Bohu
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Úvodné poznatky do štúdia biblického katechizmu, Starý Zákon, Nový Zákon.

2,00€
Lazar Mirkovič - Pravoslávna liturgika
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Autor verí, že toto dielo prispeje k rozšíreniu a prehĺbeniu duchovného rozhľadu tak poslucháčov PBF v oblasti liturgiky, ako aj všetkých, ktorí prejavujú osobný záujem o podrobné a dokonalé štúdium a objasnenie modlitieb, cirkevných piesní a obradov.

4,80€
arcibiskup Kryštof - Pravoslavný svět
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Monografia zaoberajúca sa dejinami patriarchátov a miestnych Cirkví. V českom jazyku.

3,40€
Štefan Pružinský - Byzantská teológia II. Doktrína
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Vysokoškolská učebnica sa zaoberá doktrinálnym byzantským učením a je rozdelená do kapitol, je určená študentom PbF, duchovným a katechétom, dobre poslúži aj vzdelanej verejnosti. Kapitoly: Božie stvorenie, človek, Isus Christos, Sv. Duch, Trojjediný Boh, teológia sviatostí, Eucharistia, Cirkev vo svete.

8,00€
Ján Husár - Kniha proroka Micheáša
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Monografia opisuje život sv. Micheáša, jeho účinkovanie a pôsobenie.

5,40€
Ján Jacoš - Homiletika
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Učebné texty, ktorých cieľom je hlbšie nazrieť do pokladu kazateľstva sv. Otcov 4. st. a analytickou metódou odkryť toto bohatstvo pre súčasných kazateľov. Určené pre študentov PBF PU a katechétov.

3,20€
Radivoj Jakovljevič - Jesajanischer Ebed Jahwe und der Sinn seines Leidens
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Jesajanischer Ebed Jahwe a zmysel jeho utrpenia. V nemeckom jazyku.

3,90€
Miroslav Župina - Kresťanská etika v dnešnej a zajtrajšej spoločnosti
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Monografia, ktorá pomôže širokému okruhu ľudí nájsť východiská v hľadaní správnych pohľadov na zložité spoločenské a etické problémy dneška.

2,60€
Michal Oleksa - Neklamte proti pravde
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Je zaujímavé sledovať autorove predpoklady k ekumenizmu, okrem iného. Uprednostňuje vzájomný vzťah dvoch a viacerých Cirkví, definuje vzťah pravoslávnej a gréckokatolíckej Cirkvi.

6,20€
Arcibiskup Pražský Dorotej - Putevoditeľ po Biblii
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Sprievodca Bibliou určený pre duchovných, katechétov a ostatnú širokú verejnosť v ruskom jazyku.

1,60€
Ján Zozuľák - Bioetika v dimenziách sociálnej práce
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Bioetika ako nová oblasť štúdia etiky sa objavila v posledných rokoch 20. storočia a súvisí s výskumom v oblasti biológie a medicíny. Usiluje sa o kritické vyhodnotenie dilem a o preskúmanie dôsledkov tohto nového výskumu v spoločnosti.

3,80€
Roman Juriga - Neznámy Balkán
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Cestopis, približuje náboženskú púť a cestu na sväté miesta spojenú s menami zakladateľov a učiteľov, ktorí sú a budú jedným z najdôležitejšich prejavov náboženského života veriacich všetkých náboženstiev.

0,40€
Strana: 1 ... 4 5 6 7 8 9