0,00 € | 0ks
Elektronický obchodPrešovskej univerzity

Biológia

Zoradiť:
Zobraziť:
J. Bernasovská a kol. - Základy akademického písania záverečných prác v biológii
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Cieľom vysokoškolskej učebnice bolo poskytnúť odpovede na otázky o etických princípoch a zásadách písania, štruktúre písaného textu, obsahových požiadavkách a formálnych náležitostiach, spracovaní empirickej časti s využitím štatistických metód a interpretácii získaných údajov spojených s obhajobou záverečnej práce.

5,80€
J. Gaľová, J. Pitoňák, J. Bernasovská - Vplyv genetických polymorfizmov na reprodukčné zdravie žien
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Cieľom tejto monografie bolo analyzovať a objasniť súvislosť medzi prítomnosťou troch vybraných trombofilných mutácií a komplikáciami gravidity u tehotných žien slovenskej etnicity.

6,40€
J. Fejér, B. Brezinová, M. Havrlentová - Variabilita krajových populácii maku siateho a potenciál ich využitia pre rozšírenie genetickej diverzity pri tvorbe nových odrôd
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Počas rokov 2010-2014 prebiehal výskum genetických zdrojov rastlín maku siateho. Zameraný bol na monitoring, zhromažďovanie a hodnotenie genetických zdrojov maku. Výskum si kládol za cieľ nájsť v miestnych, krajových populáciách maku zaujímavé genotypy za účelom ich využitia pri tvorbe nových odrôd s lepšími vlastnosťami.

7,30€
M. Mydlárová Blaščáková - Produkčné parametre a kvalitatívne ukazovatele vajec znáškového hybrida Hisex braun po aplikácii rastlinných silíc a extraktov
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Vedecká monografia je zameraná na sledovanie účinku rôznych dávok eleuterokoka tŕnistého a rumančeka kamilkového, ktoré boli aplikované do kŕmnej zmesi nosniciam hybridu Hisex braun v priebehu 8 týždňov.

24,40€