0,00 € | 0ks
Elektronický obchodPrešovskej univerzity

Cirkevné dejiny a kresťanská filozofia

Zoradiť:
Zobraziť:
J. Šafin - Od Byzancie k Eurázii alebo Exodus do Orientu
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Eurázijstvo bolo tvorivou reakciou ruského národného vedomia na ruskú katastrofu. Komunizmus je predstavovaný ako produkt západnej sekularizovanej európskej kultúry a na ruskej pôde ako krajné, extrémne prejavenie či vyjadrenie západníctva. Jeho politické víťazstvo iba odhaľovalo duchovnú úbohosť a biedu a zvestovalo nevyhnutný návrat epochy viery.

5,10€
A. Cap - Starozákonný patriarcha Abrahám a naplnenie prisľúbenia
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Čitateľ si môže porovnať sedem rôznych prekladov biblického textu a s pomocou odborníkov - archeológov, biblistov, starozákonníkov, rabínov, sv. otcov učiteľov Cirkvi, teológov sa hlbšie zamyslieť nad biblickým textom a jeho výkladom.

2,40€
Alexander Cap - Boľševický teror a Ruská pravoslávna cirkev
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Úlohou predloženej monografie je poukázať na najdôležitejšie problémy doby kedy na čele Ruskej pravoslávnej cirkvi stál jedn z najvýznamnejších osobností tej doby, patriarcha Tichon (Bellavin). Po jeho smrti to boli ďalší patriarchovia v neľahkej službe Cirkvi pod komunistickým či fašistickým jarmom.

7,80€
A. Cap - Ruská pravoslávna cirkev v totalitnom režime
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Po páde totalitného režimu sme mali možnosť veľa počuť i čítať o prenasledovaní rímskokatolíckej a gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, či v iných socialistických štátoch, ale o prenasledovaní pravoslávnych veriacich sa takmer nikdy veľa nehovorilo. Azda pravoslávna Cirkev nemala svojich mučeníkov v 20. storočí? Je možné, aby totalitný režim, ktorý bojoval proti viere a Bohu, podporoval práve pravoslávnu Cirkev?

11,90€
Štefan Pružinský - Patrológia II.
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Vysokoškolská učebnica, ktorej hlavnou témou je kresťanská a cirkevná literatúra 3. a 4. st. Je určená študentom a pedagógom, katechétom a duchovným.

9,20€
Pavel Aleš - Cirkevné dejiny I.
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Cirkevné dejiny sú teologickou disciplínou, ktorá sa usiluje podať pravdivý, systematický a zrozumiteľný obraz vzniku a vývoja kresťanskej Cirkvi od jej založenia do našich čias.

4,40€
Elena Šaková - Evanjeliové cnosti v živote pravoslávneho kresťana
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Viera, nádej, láska, poznanie, múdrosť, čestnosť, pokora, poslušnosť, trpezlivosť, smelosť, vernosť, sebaovládanie, dobrotivosť, vďačnosť, zhovievavosť, nežnosť, krotkosť - myšlienky vyslovené takmer poetickým a obrazným spôsobom.

2,00€
Ján Šafin - Sofiologické hľadania alebo neučiníš si modlu
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Monografia - štúdia dejín ruskej filozofie. Len málokto porozumie onomu veľkému napätiu a zároveň veľkej syntéze, ktorá zrodila svojráznu ruskú religióznu filozofiu.

7,80€
Synergia č. 5 - 6
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Časopis venovaný byzantským dejinám, kultúre a teológii.

3,40€
Synergia č. 7- 8
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Časopis venovaný byzantským dejinám, kultúre a teológii.

2,90€
Václav Ježek - Transcendentální christologie v kontextu byzantské teologie
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

V tejto teologickej eseji sa zamyslíme nad transcendentálnou christologiou, jej povahou a miestom v pravoslávnej teologii. V českom jazyku.

5,30€
Václav Ježek - Filón Alexandrijský
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Filón Alexandrijský, autor staroveku, ktorý je vo svete predmetom intenzívneho skúmania a štúdia. V kontexte Čiech a Slovenska sa doteraz týmto autorom zaoberalo pomerne málo bádateľov. Cieľom monografie je poskytnúť úvod do štúdia osobnosti a diela. V českom jazyku.

8,20€
Štefan Pružinský - Druhý a tretí list sv. apoštola Jána Teológa
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Monografia obsahuje kompletný historicko-kritický úvod a výklad druhého a tretieho všeobecného listu sv. apoštola a evanjelistu Jána. Je určená pre potreby študentov PBF, duchovných, katechétov ako aj pre verejnosť zaoberajúcu sa poznaním Svätého Písma.

4,40€
Pavel Aleš - Cirkevné dejiny III.
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Autorské prípravy k prednáškam zo všeobecných cirkevných dejín, ktorých témou je história vzťahov medzi kresťanským Východom a Západom od 4. storočia.

2,80€
Štefan Pružinský - Patrológia
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Vysokoškolská učebnica obsahuje aktuálny a detailný úvod do Patrológie, počiatky kresťanskej literatúry, kresťanskú literatúru pod apoštolským menom, cirkevnú literatúru doby apoštolských mužov a kresťanských apologétov.

2,00€
Ján Šafin - Sofia v dejinách
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Monografia hovoriaca o fragmentoch z dejín učenia o Sofii, všeobecne povedané, v dvojakom zmysle: teologickom a morálno-praktickom, chápajúc pod týmto pomenovaním raz Božiu vlastnosť, inokedy ľudskú kvalitu, viacmenej darovanú zhora.

7,60€
arcibiskup Kryštof - Pravoslavný svět
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Monografia zaoberajúca sa dejinami patriarchátov a miestnych Cirkví. V českom jazyku.

3,40€
Štefan Pružinský - Byzantská teológia II. Doktrína
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Vysokoškolská učebnica sa zaoberá doktrinálnym byzantským učením a je rozdelená do kapitol, je určená študentom PbF, duchovným a katechétom, dobre poslúži aj vzdelanej verejnosti. Kapitoly: Božie stvorenie, človek, Isus Christos, Sv. Duch, Trojjediný Boh, teológia sviatostí, Eucharistia, Cirkev vo svete.

8,00€
Michal Oleksa - Neklamte proti pravde
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Je zaujímavé sledovať autorove predpoklady k ekumenizmu, okrem iného. Uprednostňuje vzájomný vzťah dvoch a viacerých Cirkví, definuje vzťah pravoslávnej a gréckokatolíckej Cirkvi.

6,20€
Roman Juriga - Neznámy Balkán
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Cestopis, približuje náboženskú púť a cestu na sväté miesta spojenú s menami zakladateľov a učiteľov, ktorí sú a budú jedným z najdôležitejšich prejavov náboženského života veriacich všetkých náboženstiev.

0,40€
ThDr. Kryštof, biskup olomoucko-brnenský - Byzantologie I. -  Uvod a přehledné dějiny Byzantského státu
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Úvod do štúdia byzantologie a prehľadné dejiny byzantského štátu v 5 obdobiach. V českom jazyku.

2,60€
Václav Ježek - Byzantská paideia, vzdělání v  Byzancii
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Dynamická vzdelávacia koncepcia, umožňuje plodný dialóg medzi ideálmi a poznávaním, pričom sa zakladá na skúsenosti. Tak ako v antickej tradícii i v Byzancii paidea pozdvihla človeka k vyšším cieľom nie v zmysle anonymného mysticizmu, ale v zmysle všestranného rozvoja človeka, čo pre neho znamená šťastnejší život. Český jazyk.

5,40€
jeromonach Nikon - Život a askéza ctihodného otca, ktorý v sebe nosil Boha, Sergeja...
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Autor opisuje život a pôsobenie otca Sergeja, igumena radonežského. Životopis je určený pre pedagógov, teológov, študentov PBF PU a pre ďalšiu širokú verejnosť.

2,80€