0,00 € | 0ks
Elektronický obchodPrešovskej univerzity

Historické vedy

Zoradiť:
Zobraziť:
J. Coranič a kol. - Náboženská situácia na Slovensku II.
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Tento diel učebnice predstavuje základné informácie o historickom vývoji, štatistike, cirkevnej správe a administrácii, organizačnom členení a vierouke troch registrovaných kresťanských cirkví, ktoré v súčasnosti pôsobia v Slovenskej republike: Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku a Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku.

9,10€
P. Švorc, Ľ. Harbuľová, Agnieszka Chlosta-Sikorska - Hranice a pohraničia II.
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Hraničné a pohraničné územia sú miestami prieniku mocensko-politických záujmov jednotlivých štátov. Sú však aj miestom stretávania sa etnických, konfesionálnych, kultúrnych, spoločenských záujmov ľudí, ktorí tvoria autentické spoločenstvo pohraničných regiónov.

8,90€
Ľ. Petraško - Zmarené nádeje
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

21. august 1968 v Prešove.

5,50€
M. Javor - Slobodomurársky Prešov
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Cieľom monografie je zmapovať a opísať dejiny slobodomurárstva v meste, kde sa dostalo v rámci Uhorska najskôr.

4,20€
J. Coranič - Náboženská situácia na Slovensku I.
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Predložená vysokoškolská učebnica má snahu v stručnej podobe predstaviť historický vývoj a základné informácie o registrovaných cirkvách a náboženských spoločnostiach, ktoré v súčasnosti pôsobia v Slovenskej republike.

6,50€
Ľ. Harbuľová - Kapitoly z dejín Podkarpatskej Rusi 1919-1945
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Uhorská Rus, Podkarpatská Rus, Zakarpatská Ukrajina - tri názvy pre jedno a to isté územie. Územie, ktoré svojou pohnutou históriou pútalo a púta pozornosť historikov.

8,10€
A.Liška, I.Gojdič - História a architektúra gréckokatolíckych murovaných chrámov tereziánskeho typu na Slovensku
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Snahou publikácie je podať ucelený obraz o histórii a architektúre gréckokatolíckych murovaných chrámov tereziánskeho typu z územia Slovenska, a to tak vo všeobecnej rovine, prezentujúcej historické súvislosti a podmienky vývoja sakrálnej architektúry bezprostredne vyplývajúce na vznik predmetného typu sakrálnej architektúry východného byzantského obradu, ako aj v rovine konkrétnej, mapujúcej históriu a architektúru 82 gréckokatolíckych murovaných chrámov tereziánskeho typu z územia Slovenska.

8,80€
Ľudovít Petraško - Hlasy mesta
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Literárna čítanka o Prešove - antológia textov, tematicky viazaných na mesto, od 16. storočia po súčasnosť, prevažne umeleckých (poviedky, črty, ukážky z románov, poézia), v prípade dávnejších období aj náučných.

15,10€