0,00 € | 0ks
Elektronický obchodPrešovskej univerzity

Politológia

Zoradiť:
Zobraziť:
I. Dudinská, Ľ. Dunaj, A. Polačková - Dilema hraníc v interdisciplinárnej perspektíve
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Interdisciplinárny prístup ponúkol vhodný rámec na spracovanie tejto problematiky, pričom predložený zborník by mal byť chápaný skôr ako prvotná "sonda", ktorá má naznačiť, aké možnosti táto problematika ponúka, jednak pre rozvoj ďalšej medzinárodnej spolupráce a jednak pre budúce výskumné zameranie pracoviska, ktoré prípravu tohto zborníka iniciovalo.

7,40€
E. Bolfíková - Teórie správy a byrokracie
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Niektoré zámery a ciele získavajú na skutočnej vážnosti až vo chvíli, keď nás cesty spojené s ich realizáciou vedú k poznaniu o tom, že všetko, čo sme o veciach vedeli až doposiaľ v skutočnosti nestačí ani na vytýčenie takýchto cieľov. Potom známe upozornenie na to, že človek si má dávať dosiahnuteľné ciele sa zdá naozaj vtipné.

8,70€
I.Dudinská, M.Cirner, G.Székely (eds.) - Vybrané spoločensko-politické problémy migrácie vo svete a na Slovensku
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Svet a Európa zvlášť sa ocitla v stave, ktorý je označovaný pojmom kríza. Po hospodárskej a finančnej kríze je tu situácia, ktorá vo forme svojho prejavu nemá v moderných dejinách obdobu.

6,80€
Irina Dudinská a kol. - Politologické penzum III.
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Slúži ako učebná pomôcka pri ich štúdiu a príprave na seminárne cvičenia a skúšky z predmetov predmetného študijného programu, ale súčasne je určená všetkým, pre ktorých je problematika teórie politiky a vývoja politických štruktúr spoločnosti blízka a príťažlivá.

7,30€
Vladimír Dančišin - Metódy prerozdeľovania mandátov v pomernom volebnom systéme
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Monografia analyzuje metódy prerozdeľovania mandátov v pomerných volebných systémoch.

7,10€