0,00 € | 0ks
Elektronický obchodPrešovskej univerzity

Predškolská a elementárna pedagogika

Zoradiť:
Zobraziť:
J. Žolnová, J. Višňovská, M. Majherová - Vnímanie životnej spokojnosti deťmi v reedukačných centrách
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Výskumné poznatky z oblasti životnej spokojnosti detí umiestnených do špeciálnych výchovných zariadení na Slovensku sú prezentované len striedmo. Tu zostáva voľný priestor pre špeciálnych pedagógov, psychológov, terapeutov a iných odborníkov, aby vnikli do danej problematiky a rozšírili obzor poznania.

7,70€
Horváth, Bernasovská, Boržíková, Sovičová-Diagnostika motorickej výkonnosti a genetických predpokladov pre šport
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Vedecká monografia určená pre študentov pedagogických fakúlt, fakúlt telesnej výchovy a športu a pre trénerov mládeže v športe.

13,70€
Igor Kominarec - Pedagogika voľného času
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Základné otázky výchovy mimo vyučovania.

14,80€
M. Portik, Ľ. Belásová - Jan Amos Komenský a súčasná predškolská a elementárna edukácia
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Autori príspevkov zameriavajú pozornosť na historicko-filozofický odkaz J. A. Komenského, etický aspekt Komenského diela a jeho vplyv na formovanie súčasných etických teórií a v neposlednom rade na pedagogické a didaktické myšlienky J. A. Komenského a ich aktuálnosť v podmienkach súčasnej pedagogickej teórie a praxe.

27,00€
M. Portik, M. Miňová - Rómske dieťa v rodine a v MŠ
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Vedecká monografia určená pre študentov a učiteľov, ktorí sa zaoberajú rómskou problematikou, učia dané predmety a študentov, ktorí potrebujú získať aktuálne informácie o danej problematike.

8,50€
I. Ružbarská - Motorické predpoklady detí v kontexte predprimárneho a primárneho vzdelávania
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Cieľom súčasnej predprimárnej a primárnej edukácie v oblasti zdravia a pohybu je dosiahnuť, aby sa deti stali telesne zdatnými, pohybovo gramotnými v kontexte rôznorodých elementárnych a špecializovaných pohybových aktivít. Deti by sa mali stať vzdelanými a informovanými v oblasti pohybovej kultúry a pohybová aktivita by sa mala stať trvalou súčasťou ich každodenného života v celoživotnom horizonte.

10,10€
M. Černotová, Z. Straková, T. Majerová, D. Ščešňáková - Manuál pre cvičných učiteľov k pedagogickej praxi
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Obsah tejto metodickej príručky prináša opätovné aj inovované informácie legislatívneho, organizačného, pedagogického i manažérskeho charakteru. Našou snahou je Vás čo najobsažnejšie informovať o podmienkach i požiadavkách na Vašu prácu so študentmi - praktikantmi, v čase ich pôsobenia na Vašich školách.

1,80€
Marek Lukáč - Rómovia a vzdelanie
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Prostredníctvom analýzy exogénnych podmienok edukácie a kvalitatívneho výskumu autor vytvára obraz o vplyve vonkajších činiteľov výchovy a vzdelávania na celoživotný proces formovania vzťahu Rómov k vzdelaniu. Vyústením je analýza možností sociálno-edukačného pôsobenia na rómskych rodičov, ktorých autor vníma ako dôležitú cieľovú skupinu sociálnej andragogiky.

5,20€
J. Liba, L. Taišová - Modernizačné kontexty výchovy k zdraviu rómskych žiakov
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Monografia v teoretickom a empirickom kontexte prezentuje zdravie ako komplexnú bio-psycho-socio-kultúrnu kvalitu.

13,30€