0,00 € | 0ks
Elektronický obchodPrešovskej univerzity

Predškolská a elementárna pedagogika

Zoradiť:
Zobraziť:
I. Ružbarská - Motorické predpoklady detí v kontexte predprimárneho a primárneho vzdelávania
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Cieľom súčasnej predprimárnej a primárnej edukácie v oblasti zdravia a pohybu je dosiahnuť, aby sa deti stali telesne zdatnými, pohybovo gramotnými v kontexte rôznorodých elementárnych a špecializovaných pohybových aktivít. Deti by sa mali stať vzdelanými a informovanými v oblasti pohybovej kultúry a pohybová aktivita by sa mala stať trvalou súčasťou ich každodenného života v celoživotnom horizonte.

10,10€
M. Černotová, Z. Straková, T. Majerová, D. Ščešňáková - Manuál pre cvičných učiteľov k pedagogickej praxi
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Obsah tejto metodickej príručky prináša opätovné aj inovované informácie legislatívneho, organizačného, pedagogického i manažérskeho charakteru. Našou snahou je Vás čo najobsažnejšie informovať o podmienkach i požiadavkách na Vašu prácu so študentmi - praktikantmi, v čase ich pôsobenia na Vašich školách.

1,80€
J. Žolnová, J. Višňovská, M. Majherová - Vnímanie životnej spokojnosti deťmi v reedukačných centrách
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Výskumné poznatky z oblasti životnej spokojnosti detí umiestnených do špeciálnych výchovných zariadení na Slovensku sú prezentované len striedmo. Tu zostáva voľný priestor pre špeciálnych pedagógov, psychológov, terapeutov a iných odborníkov, aby vnikli do danej problematiky a rozšírili obzor poznania.

7,70€
Marek Lukáč - Rómovia a vzdelanie
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Prostredníctvom analýzy exogénnych podmienok edukácie a kvalitatívneho výskumu autor vytvára obraz o vplyve vonkajších činiteľov výchovy a vzdelávania na celoživotný proces formovania vzťahu Rómov k vzdelaniu. Vyústením je analýza možností sociálno-edukačného pôsobenia na rómskych rodičov, ktorých autor vníma ako dôležitú cieľovú skupinu sociálnej andragogiky.

5,20€