0,00 € | 0ks
Elektronický obchodPrešovskej univerzity

Systematická teológia

Zoradiť:
Zobraziť:
P. Tirpák, Ľ. Petrík, P. Rusnák - Kerygma - indikatív spásy
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Predkladaná publikácia sa zaoberá najzákladnejšou časťou ohláseného slova - kerygmou. Etymológia tohto slova siaha do starovekého Grécka a Ríma, pričom označuje posolstvo, vyhlásenie, rozkaz či zvestovanie. V teologickom chápaní tento výraz zahŕňa ohlasovanie a zvestovanie radostnej zvesti (evanjelia) o Božom kráľovstve. Je základným posolstvom kresťanstva predstavujúcim Boží plán spásy pre každého človeka.

3,50€
A. Nikulin - Psychosociálne aspekty vývinu religiozity
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Cieľom tejto monografie je poukázať ako psychologický a sociálny vývin v jednotlivých vekových obdobiach človeka vplýva na prejav jeho religiozity. Východiskom budú jednotlivé teórie a výskumy, ktoré za posledné desaťročia boli realizované v tejto oblasti a pomáhajú tak lepšie porozumieť náboženskému prejavu jedinca.

2,60€
Š. Šak, P. Kochan, J. Pilko - Manželstvo ako obraz jednoty medzi mužom a ženou
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Úlohou tejto monografie je zasvätiť čitateľov do tajov pravoslávnej vierouky. Jej cieľom je priblížiť širokej verejnosti úvod do mystéria a svätosti tejto svätej tajiny manželstva. Bohatstvom tejto práce je množstvo objasnení, ktoré majú svoj pôvod v patristickej literatúre svätých otcov Pravoslávnej cirkvi, ako aj v biblických a bohoslužobných textoch, ktoré tvoria bohatú truhlicu poznania tradície Cirkvi.

7,60€
M. Petro - Povolanie človeka k blaženosti II.
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Študenti v tejto vysokoškolskej učebnici získajú najnovšie poznatky v rámci disciplín vlastných predovšetkým katolíckej teológii, vychádzajúcich zo základných vedeckých postulátov a paradigiem, ktoré sú vhodne didakticky spracované.

10,20€