0,00 € | 0ks
Elektronický obchodPrešovskej univerzity

Systematická teológia

Zoradiť:
Zobraziť:
P. Tirpák, P. Borza - Znak, symbol a rituál v dokumentoch a listinách
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Znak, symbol a rituál v dokumentoch a listinách ponúka čitateľom široký záber vedeckých štúdií, ktoré sú výsledkom profesijného zamerania autorov. Súčasťou zborníka je aj pohľad na život a dielo apoštolov vo vybraných textoch Nového zákona.

12,60€
P. Borza, P. Tirpák - Znak, symbol a rituál v pozemskom a duchovnom pokrme
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Vedecká štúdia, ktorá ponúka pohľad z rôznych perspektív svojho vedného odboru na pokrm pre telo či dušu.

15,60€
Ľ. Petrík - Kerygma v homílii a zrod živej viery
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Teologicko-homiletická reflexia o význame kerygmy v kontexte novej evanjelizácie. Kerygma, Homília, Božia láska, Viera, Liturgia, Kázeň, Ohlasovanie, Nová evanjelizácia, Spoločenstvo.

7,70€
Kamil Kardis - Náboženstvo v kontexte paradigmy sociálnej zmeny
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Náboženstvo v každej kultúre a každej spoločnosti je významným sociálnym javom. Preto môžeme pozorovať tak enormný záujem touto skutočnosťou zo strany rôznych vedeckých disciplín: filozofie, psychológie, sociológie, teológie.

7,70€
Peter Tirpák, Gabriel Paľa - Tajomstvo spásy vo svetle katechézy
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Katechetika si kladie za cieľ osvecovať a posilňovať vieru, udržovať život podľa ducha Kristovho evanjelia a kerygmy. Okrem iného, katechetika privádza k povedomej a činnej účasti na liturgickom tajomstve a pobáda k apoštolskej činnosti.

9,50€
Marcel Mojzeš - Božia činnosť podstata liturgie
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Cieľom tejto monografie je poukázať na vzájomný súvis činnosti Boha a činnosti človeka a zdôrazniť pritom prvenstvo činnosti Boha. To je predpokladom správneho pochopenia a prežívania liturgie.

3,40€
Marek Petro - Aktuálne bioetické problémy v učení katolíckej cirkvi
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Monografia spracúva tému vybraných aktuálnych bioetických problémov z pohľadu učenia Katolíckej cirkvi. Jednotlivé kapitoly a ich časti poukazujú na úctu k životu a bioetické problémy, ktoré sprevádzajú človeka počas celej jeho pozemskej existencie, ba dokonca ich hranica sa neurčuje od narodenia po smrť, ale ide až za ne. V závere jednotlivých celkov sú predkladané konklúzie a propozície na pomoc pri riešení aktuálnych bioetických problémov.

15,70€