0,00 € | 0ks
Elektronický obchodPrešovskej univerzity

Systematické bohoslovie

Zoradiť:
Zobraziť:
M.Župina - Život, teológia a mystická skúsenosť svätého Symeóna Nového Teológa
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Svätý Symeón Nový Teológ (949-1022) je po svätom apoštolovi Jánovi Teológovi a svätom Gregorovi Teológovi (Naziánskom) tretím, ktorý bol Cirkvou pomenovaný Teológom. Tento "titul" sa nechápe v modernom akademickom zmysle, ale označuje niekoho, kto má vďaka Božej blahodati a osobnej duchovnej askéze skúsenosť z participácie na Božom živote.

2,90€
Maroš Šip - Spiritualita v kontexte fenoménu siekt a nových náboženských hnutí
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

V 3 kapitolách - intervencia do súčasnej religióznej scény, ktorá je bohatá na multikultúrne religiózne percepcie.

2,40€
Alexander Cap - Výklad na knihu Genezis I. - III. kapitola
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Pravoslávna Cirkev je ochrankyňou učenia všeobecnej Cirkvi, preto hlavnou úlohou tejto práce je umožniť študentom zoznámiť sa s názormi askétov, svätých otcov, súčasných teológov ako aj s bohoslužobnými textami, v ktorých je toto učenie vyjadrené formou modlitieb a piesní až do dnešných dní.

1,60€
Imrich Belejkanič - Unionizmus ako ekleziologický problém
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

V tejto štúdii je rozanalyzovaná súčasná úroveň vzájomných vzťahov a cesta, ktorá by neprehlbovala rozdelenie, ale bola by postupným smerovaním k obnoveniu stratenej jednoty.

4,00€
Ján Zozuľak - Ortodoxia a ortopraxia
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Monografia, pozostávajúca zo série článkov prof. ThDr. Jána Zozuľaka, PhD., ktoré boli publikované samostatne v rôznych zborníkoch, poukazujúca na niektoré aktuálne otázky súčasnej spoločnosti vo svetle pravoslávnej teológie.

3,50€
Ján Zozuľak - Filozofia, teológia, jazyk
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Monografia, cieľom ktorej je poskytnúť metodologický návod na skúmanie vzťahu filozofie, teológie a jazyka vychádzajúc z hlbšieho zamyslenia sa nad otázkou nestvorenej a stvorenej skutočnosti.

4,80€
Milan Gerka, Štefan Pružinský - Cesta k Bohu
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Úvodné poznatky do štúdia biblického katechizmu, Starý Zákon, Nový Zákon.

2,00€
Miroslav Župina - Kresťanská etika v dnešnej a zajtrajšej spoločnosti
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Monografia, ktorá pomôže širokému okruhu ľudí nájsť východiská v hľadaní správnych pohľadov na zložité spoločenské a etické problémy dneška.

2,60€
Ján Zozuľák - Bioetika v dimenziách sociálnej práce
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Bioetika ako nová oblasť štúdia etiky sa objavila v posledných rokoch 20. storočia a súvisí s výskumom v oblasti biológie a medicíny. Usiluje sa o kritické vyhodnotenie dilem a o preskúmanie dôsledkov tohto nového výskumu v spoločnosti.

3,80€