0,00 € | 0ks
Elektronický obchodPrešovskej univerzity

Zadarmo k objednávke

Zoradiť:
Zobraziť:
Štefan Tóbik - Gemerské nárečia III.
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Krátky jazykový atlas gemerských nárečí predstavuje náčrt regionálneho jazykového atlasu, ktorého cieľom bolo zakresliť na jazykových mapách rozšírenie nárečových javov na území gemerského nárečového areálu. Tento krátky jazykový atlas gemerských nárečí je výsledkom celoživotného štúdia gemerských dialektov, ktorému sa profesor Štefan Tóbik venoval od tridsiatych rokov až do svojej predčasnej smrti v roku 1969. Rukopis z autorovej pozostalosti opravila, doplnila a na vydanie pripravila Júlia Dudášová-Kriššáková.

0,00€
Š. Tóbik - Gemerské nárečia I.-časť druhá
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

V knihe Gemerské nárečia I/časť druhá sú uverejnené texty zo skupiny vlastných gemerských nárečí, ktoré sa vnútorne členia na tri základné skupiny: nárečia juhozápadného Gemera, nárečia stredného Gemera a nárečia východného Gemera.

0,00€
Štefan Tóbik - Gemerské nárečia I.
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Sprístupňujeme slovenskej i zahraničnej odbornej verejnosti životné dielo popredného slovenského jazykovedca, dialektológa a vysokoškolského profesora Štefana Tóbika. Je to mimoriadna udalosť v slovenskej jazykovede a dialektológii, lebo autor rukopis ukončil a odovzdal do redakcie Gemerskej vlastivednej spoločnosti v Rimavskej Sobote tesne pred svojou predčasnou smrťou v roku 1969. Rukopis z autorovej pozostalosti opravila, doplnila a na vydanie pripravila Júlia Dudášová-Kriššáková. Prvé vydanie.

0,00€
M. Petríková - K vybraným aspektom slovenskej /post/ modernej literatúry
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

V monografii sa zaoberáme problematikou vzťahu (literárnej) moderny a postmoderny k náboženstvu alebo k filozofickému systému (či mýtu, ak sa zúročil v literatúre) na príklade vybraných textov Jozefa Cígera Hronského, Alfonza Bednára, Etely Farkašovej a Jany Bodnárovej.

0,00€
A. Fogaš, M. Rosič, R. Matlovič, E. Michaeli, V. Verba, M. Michalko - Vybrané trasy po východnom Slovensku - Exkurzný sprievodca
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Predkladaná publikácia má formu exkurzného sprievodcu po vybraných štyroch základných okruhoch mapujúcich región východného Slovenska. Východiskom jednotlivých trás je metropola Šariša, Prešov. Dva okruhy sledujú najvýznamnejšie a najznámejšie lokality Prešovského kraja v smere severozápad a severovýchod od Prešova a dva okruhy sledujú najvýznamnejšie a najznámejšie lokality Košického kraja v smere juhozápad a juhovýchod od Prešova. Každá z exkurzných trás prechádza rôznymi geomorfologickými jednotkami a vybranými lokalitami, charakteristiky, ktorých sú nosnou časťou sprievodcu.Texty dopĺňajú mapové výstupy predmetných štyroch okruhov a fotografické prílohy vybraných lokalít, ako aj zoznam použitej literatúry a menný register lokalít a geografických názvov. Jednotlivé trasy sú koncipované tak, aby sa dali realizovať v priebehu jedného dňa.

0,00€
L. Hrebeňárová - Vybrané aspekty edukácie žiakov s ťažkým a hlbokým mentálnym postihnutím
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Monografia sa zaoberá otázkami edukácie žiakov s ťažkým viacnásobným postihnutím a efektívne vypĺňa vákuum v oblasti odborných publikácií zameraných na problematiku uvedenej skupiny žiakov.

0,00€