0,00 € | 0ks
Elektronický obchodPrešovskej univerzity

Zadarmo k objednávke

Zoradiť:
Zobraziť:
Štefan Tóbik - Gemerské nárečia II.
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Monografia, ktorá vychádza v dvoch častiach, je súčasťou kompendia o gemerských nárečiach GEMERSKÉ NÁREČIA I.-III., ktoré napísal prof. Štefan Tóbik v rozpätí rokov 1929-1969.

0,00€
Štefan Tóbik - Gemerské nárečia III.
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Krátky jazykový atlas gemerských nárečí predstavuje náčrt regionálneho jazykového atlasu, ktorého cieľom bolo zakresliť na jazykových mapách rozšírenie nárečových javov na území gemerského nárečového areálu. Tento krátky jazykový atlas gemerských nárečí je výsledkom celoživotného štúdia gemerských dialektov, ktorému sa profesor Štefan Tóbik venoval od tridsiatych rokov až do svojej predčasnej smrti v roku 1969. Rukopis z autorovej pozostalosti opravila, doplnila a na vydanie pripravila Júlia Dudášová-Kriššáková.

0,00€
Š. Tóbik - Gemerské nárečia I.-časť druhá
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

V knihe Gemerské nárečia I/časť druhá sú uverejnené texty zo skupiny vlastných gemerských nárečí, ktoré sa vnútorne členia na tri základné skupiny: nárečia juhozápadného Gemera, nárečia stredného Gemera a nárečia východného Gemera.

0,00€
Štefan Tóbik - Gemerské nárečia I.
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Sprístupňujeme slovenskej i zahraničnej odbornej verejnosti životné dielo popredného slovenského jazykovedca, dialektológa a vysokoškolského profesora Štefana Tóbika. Je to mimoriadna udalosť v slovenskej jazykovede a dialektológii, lebo autor rukopis ukončil a odovzdal do redakcie Gemerskej vlastivednej spoločnosti v Rimavskej Sobote tesne pred svojou predčasnou smrťou v roku 1969. Rukopis z autorovej pozostalosti opravila, doplnila a na vydanie pripravila Júlia Dudášová-Kriššáková. Prvé vydanie.

0,00€
L. Flachbartová, O. Sisáková, V. Suvák - Starosť o seba
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Starosť o seba môžeme označiť za jednu z hlavných tém sókratovskej etiky. Rôzne podoby starosti o seba nájdeme vo všetkých antických problematizáciách života.

0,00€
F. Ruščák - Láska má tvar štvorrozmerný
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Básnická zbierka je výsledkom autorových častých úvah o sebe, o jeho najbližších, o kolegoch a priateľoch a často o tom, čo má svoje korene v kauzalite - prečo...?

0,00€
M. Petríková - K vybraným aspektom slovenskej /post/ modernej literatúry
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

V monografii sa zaoberáme problematikou vzťahu (literárnej) moderny a postmoderny k náboženstvu alebo k filozofickému systému (či mýtu, ak sa zúročil v literatúre) na príklade vybraných textov Jozefa Cígera Hronského, Alfonza Bednára, Etely Farkašovej a Jany Bodnárovej.

0,00€